ครู บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวณภัควลัญช์ แสนคำ
    ตำแหน่ง :: ลูกจ้างชั่วคราว
    แผนกวิชา ::
    หน้าที่พิเศษ :: เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา / เจ้าหน้าที่งานเเนะเเนวอาชีพเเละจัดหางาน / เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email :: napakwalan.saenkham@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2024 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew