ครู บุคลากรทางการศึกษา

นางโชติกา บุญล้อม
    ตำแหน่ง :: ครู พนักงานราชการ
    แผนกวิชา :: การบัญชี
    หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป / ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร / ผู้ช่วยหัวหน้างานการบัญชี / ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email :: chotika.booonlorm@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2024 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew