ครู บุคลากรทางการศึกษา

นางเสาวนีย์ เกิดผล
    ตำแหน่ง :: ครู คศ.๓
    แผนกวิชา :: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้างานวางเเผนเเละงบประมาณ / หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าเเละประกอบธุรกิจ / ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน / ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง / ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพเเละมาตรฐานการศึกษา
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email :: saowanee.kertpon@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2024 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew