ครู บุคลากรทางการศึกษา

นายปิยชัย โมลี
    ตำแหน่ง :: ครู คศ.๑
    แผนกวิชา :: ยานยนต์
    หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้าโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / หัวหน้างานบุคลากร / ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ / ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษเเละบริการชุมชน / ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพเเละมาตรฐานการศึกษา
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email :: piyachai.molee@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2024 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew