ครู บุคลากรทางการศึกษา

ว่าที่ร.ท.พีระพัฒน์ คำหงษ์
    ตำแหน่ง :: ครู พนักงานราชการ
    แผนกวิชา :: เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
    หน้าที่พิเศษ :: ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพเเละมาตรฐานการศึกษา / ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email :: peerapat. khamhong@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2023 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew