ครู บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวจุฑาพร บุญวรรณ
    ตำแหน่ง :: ครู คศ.๓
    แผนกวิชา :: สามัญ-สัมพันธ์
    หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้างานวิทยบริการเเละห้องสมุด / ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email :: chuthaphon.bunwan@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2024 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew