ครู บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสุนิษา สว่างแสง
    ตำแหน่ง :: ครู พนักงานราชการ
    แผนกวิชา :: ก่อสร้าง
    หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้างานความร่วมมือ / ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี / ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าเเละประกอบธุรกิจ
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email :: sunisa.sawangsang@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2024 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew