พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

  15-06-2020
  001022

พิธีไหว้ครู_190926_0269.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0270.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0271.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0278.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0279.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0282.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0283.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0286.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0284.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0294.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0300.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0302.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0306.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0310.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0312.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0314.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0315.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0328.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0333.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0348.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0362.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0355.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0372.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0379.jpg


1 2 3