พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

  15-06-2020
  001023

พิธีไหว้ครู_190926_0386.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0387.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0406.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0411.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0442.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0452.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0453.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0456.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0463.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0464.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0469.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0470.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0473.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0479.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0478.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0482.jpg

พิธีไหว้ครู_190926_0485.jpg


1 2 3