พิธีทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนา
update 01-08-2019
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จัดพิธทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ครบรอบ ๒๒ ปี ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิView 000029