ค่าย Day Camp ลูกเสือวิสามัญ
update 30-09-2019
วันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม Day Camp พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิView 000087