วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ วันรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562

  23-06-2020
  000898

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_96.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_103.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_108.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_114.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_119.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_121.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_123.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_124.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_126.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_128.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_132.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_135.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_136.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_141.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_142.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_142.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_143.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_144.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_146.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_147.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_148.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_153.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_155.jpg

การประกวดตัวละครวันสุนทรภู่วิทยาลัยเทคน_157.jpg


1 2