ทอดผ้าป่าสามัคคี 22 ปี เทคนิคสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2562

  02-07-2020
  000919

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0007.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0018.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0096.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0019.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0158.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0103.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0366.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0163.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0175.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0395.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0197.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0254.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0455.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0389.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0162.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0232.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0290.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0116.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0127.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0098.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0095.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0081.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0062.jpg

22 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ_200319_0059.jpg


1 2