โครงการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

  18-10-2020
  000766

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0002.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0003.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0004.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0005.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0006.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0007.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0008.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0010.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0011.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0012.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0013.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0014.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0015.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0017.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0016.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0019.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0020.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0021.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0022.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0023.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0024.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0025.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0026.jpg

ปฐมนิเทศออกฝึกงาน_200325_0027.jpg


1 2