ขอเชิญ คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ การใช้โปรแกรมจัดการเรียนการสอนออนไลน์

  15-05-2563
  000845

[ คลิกที่นี่ ]     เพื่อศึกษาข้อมูลคู่มือการใช้งานโปรแกรมออนไลน์