ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมภายใน
 17-06-2022

บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ปีการศึกษา 2565

 08-06-2022

การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565

 06-06-2022

โครงการปฐมนิเทศ สมาชิกใหม่ อวท. 2565

 02-06-2022

ยินดีต้อนรับ ท่านรองศุภชัย ร้อยศรี รองผู้อำนวยการ วท.สุวรรณภูมิ

 19-05-2022

โครงการติดตามช่วยเหลือนักเรียนผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง ปีการศึกษา 2565

 19-05-2022

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

 19-05-2022

ปฐมนิเนศ นร.นศ.และประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 18-04-2022

รดน้ำขอพรเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย2565

 18-04-2022

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

 18-04-2022

โครงการทำบุญตักบาตรวิลัยฯ

 18-04-2022

โครงการปัจฉิมนิเทศ แนะแนว ไหว้ครู 2564

 11-03-2022

การสอบมาตรฐานวิชาชีพ 2564

 11-03-2022

(V-NET Digital Testing) ปีการศึกษา 2564

 24-01-2022

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564

 04-01-2022

อาชีวอาสา ร่วมด้วยช่วยชุมชน 2564

 04-01-2022

การแข่งขันดนตรีพื้นบ้าน ยโสธร 2564

 04-01-2022

อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

 04-01-2022

Merry Christmas 2021 online

 04-01-2022

ประดับแถบ3สี&DAY Camp 2564

 04-01-2022

พิธีถวายสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2564

 04-01-2022

โครงการตรวจสุขภาพ 2564

 04-01-2022

โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว 2564

 04-01-2022

ประชุม อวท.แข่งทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.ร้อยเอ็ด 2564

 04-01-2022

การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 2564


1 2 3 4 5