ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมภายใน
 04-01-2022

พิธีเตรีมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 2 สี

 04-01-2022

MOU เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

 04-01-2022

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ 2/2564

 30-12-2021

ประเมินคุณภาพภายนอก รูปแบบออนไลน์

 26-10-2021

บวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

 15-09-2021

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๒๕๖๔

 22-09-2021

มอบใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษา 2563

 22-09-2021

โครงการแนะแนวอาชีพศึกษาต่อ 2563

 22-09-2021

นิทรรศการแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ 2563

 04-01-2021

กีฬาสันทนาการภายในสถานศึกษา 2563

 09-09-2021

โครงการ Merry Chrismas ประจำปีการศึกษา 2563

 04-01-2021

กีฬา 202 เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563

 28-12-2020

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

 14-12-2020

พิธีถวายสดุดีบิดาลูกเสือไทย 2563

 26-11-2020

ระยะสั้น รร สุวรรณภูมิพทยไพรศาล

 23-11-2020

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 2563

 23-11-2020

พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบสามสี)และประดับเครื่องหมายวิชาลูกเสือโลก 256

 23-11-2020

สอนระยะสั้นแผนกวิชาไฟฟ้า โรงเรียนหินกองวิทยาคาร ประจำปี2563

 23-11-2020

คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงานทักษะการพัฒนา ลีลาศ ประจำปี 2563

 23-11-2020

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส.ที่จะออกฝึกงาน ประจำปี 2563

 26-10-2020

โครงการอบรมทักษะพัฒนา ฝีมือช่าง ประจำปีการศึกษา 2563

 26-10-2020

โครงการปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 2563

 26-10-2020

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลน้องใหม่ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่1 2563

 26-10-2020

โครงการเสริมทักษะความเสี่ยงจากปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2563


1 2 3 4 5