ข้อมูล ประชาสัมพันธ์


  23-07-2563
คณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา2563

  14-07-2563
มอบหน้ากากอนามัย

  30-09-2563
ประกาศราชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

  28-09-2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  21-09-2563
แบบรายงานโครงการตามปฏิทิน ประจำปีงบประมาณ 2564

  21-09-3106
แบบโครงการงบประมาณปี2564

  10-09-2563
บันทึกข้อตกลงร่วมมือ

  10-09-2563
ครบรอบ23ปีเทคนิคสุวรรณภูมิ

  03-09-2563
ปฏิทินปฏิบัติงาน 2563

  23-04-2563
เอกสารฟอร์มโครงการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2563

1 2 3