ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด
 31-03-2023

โครงการพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบสามสี) Day Camp และประดับเครื่องห

 31-03-2023

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียน การบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุวรร

 31-03-2023

วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงอาหาร

 06-10-2022

โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนเครือข่ายในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 06-10-2022

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องใ

 06-10-2022

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอก

 06-10-2022

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอก

 02-09-2022

โครงการจิตอาสาร้อยเอ็ดร่วมใจภักดี ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต

 02-09-2022

โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเ

 02-09-2022

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ อ.สุวรร

 02-09-2022

โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์เข้าฝึกงานในสถานประกอบการและ MOU กับสถานประกอบการ ประจ

 05-08-2022

วันสถาปณาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ครบรอบ 25 ปี ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2565

 05-08-2022

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติและวันรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565

 05-08-2022

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

 23-07-2022

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

 23-07-2022

กิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ตำบลจำปาขัน

 23-07-2022

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2565 ณ อำเภอสุวรรณภูมิ

 23-07-2022

พิธีเตรียมลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 23-07-2022

หล่อเทียนพรรษา เตรียมความพร้อมเข้าร่วมแห่เทียนพรรษา ณ อำเภอสุวรรณภูมิ

 21-07-2022

โครงการอบรมภาวผู้นำและเขียนแผนปฎิบัติกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

 06-07-2022

โครงการตรวจสุขภาพ 2565

 06-07-2022

พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามลูกเสือ วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2565

 06-07-2022

ประเมินศูนย์บ่มเพาะ ปีการศึกษา 2565

 06-07-2022

โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น(เข็ม3)


« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12 Next »