ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด
 26-10-2020

มอบอุปกรณ์กดเจล ทำบันทึกความร่วมมือกับ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

 26-10-2020

โครงการอบรมทักษะพัฒนา ฝีมือช่าง ประจำปีการศึกษา 2563

 26-10-2020

โครงการปลูกต้นไม้ด้วยหัวใจ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 2563

 26-10-2020

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลน้องใหม่ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่1 2563

 26-10-2020

โครงการเสริมทักษะความเสี่ยงจากปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2563

 21-10-2020

กิจกรรมไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563

 20-10-2020

กิจกรรม วันวิทยาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563

 20-10-2020

ประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

 20-10-2020

fix it center ตำบลหินกองและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับเทศบาลหินกอง

 20-10-2020

ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

 20-10-2020

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ2563

 19-10-2020

พิธีถวายชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 20-10-2020

นิเทศติดตามสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 2563

 19-10-2020

เขียนแผนปฏิบัติการองค์การนักศึกษาประจำ ปีการศึกษา2563

 19-10-2020

23ปีวันคลายสถาปณาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 19-10-2020

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหินกอง

 30-10-2020

ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ พัฒนา บ้าน วัด โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

 18-10-2020

การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับรองการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2563

 19-10-2020

อบรมการจัดทำหน้ากากอนามัยและทำความสะอาด ปีการศึกษา 2563

 19-10-2020

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานซ่อมเครื่องขยายเสียง 2563

 19-10-2020

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานบริการจักรยานยนต์ ปีการศึกษา 2563

 21-10-2020

โครงการจัดทำเจลล้างมือจากสมุนไพร ปีการศึกษา 2563

 18-10-2020

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ช่างก่อสร้าง-โยธา ปีการศึกษา 2563

 21-10-2020

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก ประจำปีการศึกษา


« Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 Next »