ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด
 21-10-2020

เตรียมความพร้อม V-NET ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

โครงการอบรมความรู้เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ประจำปี 2562

 21-10-2020

วันครูแห่งช่าติ วิทยลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

 21-10-2020

กิจกรรมโครงการ การแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ ประจำปี 2562

 21-10-2020

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพงานลูกเสือ ประจำปี 2562

 21-10-2020

กิจกรรมประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกีฬาสัมพันธ์ 2562


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10